Welkom

Met dank aan aquavisie

Vissen zijn op vele manieren in te delen, hoe ze eruitzien, waar ze van afstammen of in welk milieu ze leven.

Ingedeeld naar milieu onderscheiden we:

  • zoetwatervissen: komen voor in plassen, beken, rivieren en andere stromen;
  • brakwatervissen: komen voor in mangroves en overgangsgebieden tussen zee en rivieren;
  • zoutwatervissen: komen voor in zeeën en saliene milieus.

Daarnaast zijn er anadrome vissen (bijv. zalm), die opgroeien in zout water en zich voortplanten in zoet water. Katadrome vissen zijn vissen die zich in zee voortplanten en opgroeien in zoet water, zoals de paling.

 Volgende →

Advertenties